Potwory

From PrioGames English Wiki
Jump to: navigation, search

Normalne

Podane są tutaj informacje na temat większości potworów.
Uwaga! Exp jest podany przy współczynniku x1, bez żadnych bonusów!
Przedmioty questowe są pogrubione.

Wygląd Nazwa Występowanie EXP Powerlevel Loot
Grafika:Wolf.PNG Wolf Ziemia 75 120 Meat, Ham, Tomato(often), Skin(common)
Grafika:Green_Wolf2.PNG Green Wolf Ziemia 120 190 Meat, Ham, Tomato(often), Skin(common)
Grafika:Tigerman.PNG Tigerman Ziemia 185 300 Zenis, Meat, Ham, Black Jeans(often), Black Dress(often), Hand Thorns(often)
Plik:Green_Saibman.PNG Green Saibamen Ziemia 180 300 Zenis, Green Blouse(often)
Grafika:Triceratops.PNG Triceratops Ziemia, Namek, Vegeta 400 750 Meat, Ham, Triceratops Skin(often)
Grafika:Heaven_Warrior.PNG Heaven Warrior Heaven 265 450 Zenis, Meat, Blue Armor(often), Blue Belt(often), Blue Band(often), Red Blouse(often)
Grafika:Hooligan.PNG Hooligan Ziemia 420 750 Zenis, Meat, Backpack
Grafika:Majin Fighter.PNG Majin Fighter Ziemia 540 1045 Zenis, Backpack, Black Armor(often), Black Band(often), Army Boots(common)
Grafika:Pandorian.PNG Pandorian Ziemia 315 555 Zenis, Meat, Ham, Pandorian Boots(often), Pandorian Armor(common),

Scimitar(often)

Grafika:Mummy.PNG Mummy Ziemia 395 700 Zenis, Katana(often), Mummy Armor(often), Mummy Helmet(often),

Mummy Bandage(rare)

Grafika:Bandit.PNG Bandit Ziemia 330 650 Zenis, Meat, Backpack, Army Boots(often), Army Armor(often),

Blue Trousers(often), Blue Armor(often), Blue Band(often)

Grafika:Majin Soldier.PNG Majin Soldier Ziemia 900 1660 Zenis, Backpack, Black Band(often), Black Armor(often), Black Legs(often),

Majin Belt(semi-rare), Soldier Vest(common)

Plik:Blue_Saibman2.PNG Blue Saibamen Ziemia 430 800 Zenis, Blue Saibman Armor(often)
Grafika:Triceratops.PNG Large Triceratops Ziemia, Namek, Vegeta 425 750 Meat, Ham, Triceratops Skin(often)
Grafika:Mini_Robot.PNG Mini Robot Imegga 290 500 Zenis, Backpack, Cyborg Mask(often), Cyborg Legs(often), Cyborg Boots(often), Nail(rare), [Screw](rare)
Grafika:Mini_Robot.PNG Mr. Robot Imegga 6600 59000 Zenis, paralyze brillan, Tone Armor, Nail, Screw, Red Piece of Cloth, Gray Piece of Cloth
Grafika:Mechanoid.PNG Mechanoid Ziemia, Vegeta 510 960 Zenis, Backpack, Pandorian Boots(often), Mechanoid Helmet(often)

Mechanoid Legs(often), Mechanoid Armor(semi-rare)

Grafika:Saper.PNG Sapper Ziemia 660 1220 Zenis, Army Armor(common)
Grafika:Skeleton.PNG Skeleton Ziemia 600 1200 Zenis, Skeleton Sword(often), Skeleton Head(common)
Grafika:Monkey.PNG Monkey Ziemia 650 1250 Zenis, Banana, Backpack, Wooden Boots(often), Monkey Glover(common)

Monkey Eye(semi-rare), Monkey Skin(common), Banana Skin(rare)

Grafika:Tsuful_Civilian.PNG Tsuful Civilian Vegeta 420 800 Zenis, Brown Mushroom, Backpack, Fighting Glover(often), Black Armor(often)
Grafika:Namek.PNG Namek. Namek 900 1800 Zenis, Fish, Big Fish, Light Blast(often), Power Glover(semi-rare), White Robe(common),

Namek Turban(common), Namek Legs(common), Namek Shirt(common), Namek Boots(rare)

Grafika:Cyborg.PNG Cyborg Ziemia, Vegeta 690 1350 Zenis, Cyborg Mask(often), Cyborg Legs(often), Power Glover(semi-rare), Cyborg Boots(often)
Grafika:Ninja.PNG Ninja Ziemia 510 1035 Zenis, Red Apple, Backpack, Ninja Turban(common), Ninja Tunic(common), Black Legs(often),

Wooden Boots(often)

Grafika:Bomber.PNG Bomber Ziemia 900 1690 Zenis, Meat, Army Armor(often), Army Vest(common), Soldier Helmet(common)
Grafika:Pandorian.PNG Gigantic Pandorian Ziemia 510 1050 Zenis, Meat, Ham, Pandorian Boots(often), Pandorian Armor(common),

Scimitar(often), Red Armor(common)

Grafika:General_Wolf.PNG General Wolf Ziemia 960 2600 Zenis, Fishbone(common)
Grafika:Guard.PNG Guard Ziemia, Namek 1140 2400 Zenis, Fish, Big Fish, Backpack, Guardian Helmet(often), Guardian Armor(often),

Green Scouter(common)

Grafika:Shogun.PNG Shogun Ziemia 840 1695 Zenis, Red Apple, Backpack, Samurai Helmet(common), Samurai Armor(common), Samurai Legs(common), Plume(semi-rare

Samurai Boots(rare)

Grafika:Saiyan Rebelian.PNG Saiyan Rebelian Vegeta 1950 1950 Zenis, Brown Mushroom, Backpack, Fighting Glover(often), Black Band(often),

Black Boots(often), Black Legs(often), Black Armor(often), Saiyan Tail(common)

Grafika:Vampire.PNG Vampire Ziemia, Hell 1500 3450 Zenis, Meat, Blue Trousers(often), Black Legs(often), White Robe(common)
Grafika:Pterodactil.PNG Pterodactil Ziemia 1500 4000 Zenis, Meat, Ham, Blue Belt(often), Plume(common)
Grafika:Commando.PNG Commando Ziemia 1200 2650 Zenis, Armmy Pants(common)
Grafika:Winter Soldier.PNG Winter Soldier Ziemia 1140 2400 Zenis, Backpack, Thorns Band(common), Black Band(often), Black Boots(often),

Black Legs(often), Black Armor(often), Ice Stalagmite(semi-rare)

Grafika:Elder_Namek.PNG Elder Namek Namek 1800 3600 Zenis, Fish, Big Fish, Light Blast(often), Power Glover(semi-rare), White Robe(common),

Namek Turban(common), Namek Legs(common), Namek Shirt(common), Namek Boots(rare), Green Blast(common), White Glover(common)

Grafika:Hetmanch.PNG Hetmanch Ziemia, Namek 1470 3600 Zenis, Fish, Big Fish, Backpack, Light Blast(often), White Glover(semi-rare)
Grafika:Mafioso.PNG Mafiozo Ziemia 1560 3600 Zenis, Backpack
Grafika:Desert_Beast.PNG Desert Beast Imegga 1420 2900 Zenis, Meat, Ham, Black Band(often), Black Legs(often), Black Armor(often), Black Boots(often),

Golden Band(common), Light Ball(common)

Grafika:Tsuful_Soldier.PNG Tsuful Soldier Vegeta 1500 4000 Zenis, Brown Mushroom, Backpack, Light Blast(often), Tsuful Shirt(common)
Grafika:Huge_Bandit.PNG Huge Bandit Ziemia 1640 5300 Zenis, Backpack, Red Belt(common), Red Shirt(common), Thorns Band(common)
Grafika:Big_Worm.PNG Big Worm Planeta Olbrzymów 1740 3850 Zenis,salmon
Grafika:Golden_Monkey2.PNG Golden Monkey Imegga 1130 5625 Zenis, Banana, Backpack, Wooden Boots(common), Monkey Glover(often)

Monkey Eye(semi-rare), Monkey Skin(common), Banana Skin(rare)

Grafika:Ghoul.PNG Ghoul Ziemia, Hell 2000 6600 Zenis, Ham, Black Legs(often), Golden Band(common)
Grafika:Saiyan_Warrior.PNG Saiyan Warrior Vegeta 1740 5100 Zenis, Brown Mushroom, Backpack, Black Band(often), Black Belt(often),

Black Boots(often), Black Legs(often), Black Armor(often), Saiyan Warrior Armor(common), Saiyan Tail(common)

Grafika:Big_Spider.PNG Big Spider Planeta Olbrzymów 1800 4200 Zenis, Salmon, Backpack
Grafika:Large_Centipede.PNG Large Centipede Planeta Olbrzymów 1980 4900 Zenis, Salmon, Backpack
Grafika:Goner.PNG Goner Ziemia, Hell 2400 8200 Zenis, Ham, Backpack, Leather Boots(often), White Robe(common), Goner Sword(common)
Grafika:Tsuful_Engineer.PNG Tsuful Engineer Vegeta 3075 10200 Zenis, Brown Mushroom, Backpack, Black Boots(often), Tsuful Armor(common),

White Glover(common), Power Glover(semi-rare)

Grafika:Ice_Warrior.PNG Ice Warrior Ziemia 2955 10500 Zenis, Fighting Glover(often), Soldier Pants(often), Armmy Pants(common)
Grafika:Tyranosaur.PNG Tyranosaur Ziemia, Namek 2470 12300 Zenis, Meat, Ham, Dinosaur Ham, Tyranosaur Skin(common), Big Bone(rare)
Grafika:Biomechanoid.PNG Biomechanoid Ziemia, Vegeta 2090 6400 Zenis, Meat, Backpack
Grafika:Death_Machine.PNG Death Machine Ziemia, Hell, Vegeta 2750 9750 Zenis, Backpack, Black Legs(often), Red Belt(often),

Red Shirt(often), Red Blast(common), Golden Band(common)

Grafika:Destructor.PNG Destructor Imegga 3110 11750 Zenis, Backpack, Cartridge(often), Robot Eye(rare), Screw(rare), Nail(rare),Destructor Armor(rare)
Grafika:Green_Soldier.PNG Green Soldier Ziemia 3140 11850 Zenis, Backpack, Green Glover(common), Tenshin Band(common), Tenshin Belt(common),

Tenshin Boots(semi-rare), Tenshin Legs(common), Tenshin Tunic(common)

Grafika:Saiyan_Elite.PNG Saiyan Elite Vegeta 3405 17500 Zenis, Brown Mushroom, Backpack, Small Diamond(often),

Saiyan Tail(common), Tone Band(common), Tone Belt(common), Blue Scouter(semi-rare)

Grafika:Large_Cockroach2.PNG Large Cockroach Planeta Olbrzymów 2745 7500 Zenis, Salmon, Backpack
Grafika:Desert Fighter.PNG Desert Fighter Ziemia 3090 14500 Zenis, Salmon, Backpack, Majin Belt, Majin Glover, Tone Band
Grafika:Kean_Warrior2.PNG Kean Warrior Imegga 5090 30000 Zenis, ham, Supreme Shirt(common)
Grafika:Huge_Beetle.PNG Huge Beetle Planeta Olbrzymów 4965 18800 Zenis, Salmon
Grafika:Huge_Insect.PNG Huge Insect Planeta Olbrzymów 5340 21200 Zenis, Salmon
Grafika:Annihilator.PNG Annihilator Ziemia, Vegeta 5320 24300 Zenis, Backpack, Tone Band(common), Tone Belt(common), Tone Robe(common), Tone Boots(common),

Tone Legs(semi-rare), Tone Armor(semi-rare), Tone Armbands(semi-rare), Saiyan Boots(common), Saiyan Legs(common),

Saiyan Armor(common), Annihilator Sword(common), Power Glover(common)

Grafika:Giant_Triceratops.PNG Giant Triceratops Planeta Olbrzymów 7890 36400 Zenis, Meat, Ham, Big Bone
Grafika:Oozaru.PNG Oozaru Vegeta 6500 54000 Zenis, Backpack, Tone Band(common), Tone Belt(common), Tone Boots(common), Tone Armbands(semi rare), Oozaru Tail(very rare)
Grafika:Hyper_Annihilator.PNG Hyper Annihilator Ziemia, Hell, Vegeta 6400 71300 Zenis, Backpack, Tone Band(common), Tone Belt(common), Tone Robe(common), Tone Boots(common),

Tone Legs(common) Tone Armor(common), Tone Armbands(common), Saiyan Boots(common), Saiyan Legs(common),

Saiyan Armor(common), Hyper Annihilator Sword(common), Short Sword(semi-rare)

Grafika:Yeti.PNG Yeti Ziemia 8700 90000 Zenis, Tone Band(common), Tone Belt(common), Tone Robe(common), Tone Boots(common), Tone Legs(common),

Tone Armor(common), Tone Armbands(common), White Glover(often), Energy Ball(common)

Grafika:Salamandra.PNG Salamandra Hell 5500 112000 Silver Zeni, Light Ball(often), Black Belt(often), Kibito Boots(rare), Tone Robe(common),

Salamandra Skin(semi-rare), Salamandra Heart(rare)

Grafika:Enormous_Gorilla.PNG Enormous Gorilla Planeta Olbrzymów 10000 110000 Zenis, Salmon, Gorilla Head(common)
Grafika:Armored_Oozaru.PNG Armored Oozaru Vegeta 9700 110000 Zenis, Backpack, Tone Band(common), Tone Belt(common), Tone Robe(common), Tone Boots(common),

Tone Legs(common), Tone Armor(common), Tone Armbands(common), Saiyan Boots(common), Saiyan Legs(common),

Saiyan Armor(common), Saiyan Glover(common), Energy Ball(common), Oozaru Tail(rare)

Grafika:Super_Destruction.PNG Super Destructor Imegga 12100 135000 Zenis, Backpack, Screw(common), Robot Eye(common), Caterpillar Track(common), Nail(common), Cartridge(almost always),

Destructor Armor(common), Tone Armbands(common), Tone Armor(common), Destructor Gun(semi-rare), Wooden Hammer(semi-rare)

Grafika:Super_Elder_Namek.PNG Super Elder Namek Namek 7000 162000 Zenis, Zenis, Fish, Big Fish, Backpack, Namek Turban(often),

Namek Shirt(often), Namek Legs(often), Namek Boots(common), Saiyan Glover(common), Energy Ball(common),

Emerald Belt(semi-rare), Power Namek Band(rare)

Grafika:Gigantic_Snake.PNG Gigantic Snake Planeta Olbrzymów 14000 180000 Zenis, Salmon, Snake Skin(semi-rare)
Grafika:Metalic.PNG Metalic Vegeta 13000 189000 Zenis, Senzu Bean(almost always), Backpack, Tone Band(often), Tone Belt(often), Tone Robe(often),

Tone Boots(common), Tone Legs(common), Tone Armor(common), Tone Armbands(common), Drop of Metalic(semi-rare)

Grafika:Ice_Beast.PNG Ice Beast Ziemia 12000 189000 Zenis, White Glover(common), Tone Band(often), Tone Belt(often), Tone Robe(often),

Tone Boots(common), Tone Legs(common), Tone Armor(common), Tone Armbands(common), Magic Snow Ball(super rare)

Grafika:Biotsuful.PNG Biotsuful Vegeta 15000 216000 Zenis, Backpack, Soldier Vest(often), Tone Band(often), Tone Belt(often), Tone Robe(often),

Tone Boots(common), Tone Legs(common), Tone Armor(common), Mistic Turban(rare), Mistic Shirt(rare),

Kibito Shirt(rare), Red Scouter(semi-rare), Biotsuful Mask(very rare)

Grafika:Ultimate Annihilator.PNG Ultimate Annihilator Ziemia 17300 234000 Zenis, Backpack, Tone Band(often), Tone Belt(often), Tone Robe(often), Tone Boots(common),

Tone Legs(common), Tone Armor(common), Tone Armbands(common), Saiyan Boots(often), Saiyan Legs(often),

Saiyan Armor(often), Hyper Annihilator Sword(common), Short Sword(common), Mistic Sword(rare), Mistic Glover(rare), Red Scouter(semi-rare),

Kibito Shirt(semi-rare)

Grafika:C13.PNG C13 Ziemia 21000 360000 Zenis, Kibito Legs(rare), C17 Blouse(rare), Mistic Glover(rare), Magic Belt(very-rare)
Grafika:Blaze_Metalic2.PNG Blaze Metalic Imegga 23000 540000 Zenis,Premium Senzu Bean(almost always), Backpack, Tone Legs(common), Blaze Fire(rare), Blaze Symbol(very rare)
Grafika:Gigantic_Spider.PNG Gigantic Spider Planeta Olbrzymów 21000 360000 Zenis, Gigantic Spider Leg, Mistic Boots(very rare), Magic Belt(very rare)
Grafika:Super_Saiyan2.PNG Super Saiyan Vegeta 30000 666900 Zenis, Goku Legs(common), Goku Shirt(common), Mistic Legs(rare),

Mistic Boots(very rare), Magic Belt(very rare)

Grafika:Kaddish2.PNG Kaddish Namek 59600 1080000 Zenis, Backpack, Kaddish Boots, Kaddish Glover, Kaddish Pants, Kaddish Armor, Magic Belt,Mermaid Comb

Transformujące

Potwory te potrafią się transformować jak normalne postacie po zbiciu hp do zera.

Wygląd Nazwa Występowanie EXP Powerlevel Loot
Grafika:Brolly.PNG Brolly Ziemia 200000 995000 Zenis, Brolly Necklace(common, Brolly Legs(rare), Brolly Talisman(very rare), Mistic Glover(rare), Brolly Boots(hardly ever), Magic Belt(very rare)
Grafika:Cooler222.PNG Cooler Namek, Ziemia (quest) 60000 900000 Zenis, Soldier Vest(common), Mistic Ball(rare), Cooler Soul(hardly ever)
Grafika:Janemba.PNG Janemba Ziemia 160000 1102000 Zenis, Janemba Sword(common), Mistic Sword(very rare), Janemba Heart(hardly ever)
Grafika:Bebi.PNG Bebi Ziemia (quest), Vegeta (quest) 0 37020000 Zenis
Grafika:Namek.PNG Namek Warrior (quest) Ziemia (quest) 0 12550000 brak

Questowe

Potwory które można spotkać na questach.

Wygląd Nazwa Występowanie EXP Powerlevel Loot
Grafika:Bujinn2.PNG Bujin Ziemia 0 50350000 brak
Grafika:Death Robot.PNG Death Robot Ziemia 0 0 brak
Grafika:Olibu2.PNG Olibu Heaven 0 32000 brak
Grafika:Annihilator.PNG Robot Vegeta, Ziemia 0 44300 brak
Grafika:Shogun.PNG Samurai Ziemia 0 205050 brak
Grafika:Hyper_Annihilator.PNG Tsunoid Vegeta, Ziemia 0 313000 brak
Grafika:Salamandra.PNG Water Salamandra Ziemia 0 3932000 Salamandra Tail
Grafika:Armed Pillar.PNG Armed Pillar Imegga 0 4500000 brak
Grafika:Black Machine.PNG Black Machine Imegga 75000000 120000000 brak
Grafika:Blue Machine.PNG Blue Machine Imegga 150000000 200000000 brak
Grafika:Death Machine.PNG Death Machine(Quest) Imegga 13000 22000 brak
Grafika:Destructor Machine.PNG Destructor Machine Imegga 0 0 brak
Grafika:Electric Iron Bars.PNG Electric Iron Bars Imegga 0 8000000 brak
Grafika:Fence Defender.PNG Fence Defender Imegga 0 2000000 brak
Grafika:Fiery Cannon.PNG Fiery Cannon Imegga 0 8500000 brak
Grafika:Golden Spider.PNG Golden Spider Imegga 74000 15000000 brak
Grafika:Green Machine.PNG Green Machine Imegga 200000000 250000000 brak
Grafika:Metalic.PNG Mechanical Metalic Imegga 70000 29000000 brak
Grafika:Annihilator.PNG Mega Annihilator Imegga 110000 51000000 brak
Grafika:Destructor.PNG Micro Robot Imegga 15000 9100000 brak
Grafika:Red Machine.PNG Red Machine Imegga 125000000 150000000 brak
Grafika:Scary Bat2.PNG Scary Bat Imegga 110000 18000000 brak
Grafika:Shade Paikuhan2.PNG Shade Paikuhan Heaven 100000 25350000 brak
Grafika:Death Robot.PNG Smart Machine Imegga 35000 5975000 brak
Grafika:Target.PNG Target Ziemia 0 150000 brak
Grafika:Titan2.PNG Titan Imegga 400000000 650000000 brak

Championy

Wygląd Nazwa Występowanie EXP Powerlevel Loot
Grafika:Angry Tigerman2.PNG Angry Tigerman Ziemia 1320 900 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Bad Triceratops2.PNG Bad Triceratops Ziemia, Namek 3160 2250 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Black_Saibman2.PNG Black Saibamen Ziemia (Rook), Ziemia 1400 900 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Bloody Vampire2.PNG Bloody Vampire Ziemia, Hell 7800 10350 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Defect C132.PNG Defect C13 Ziemia 1940000 4044000 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Evil Bandit2.PNG Evil Bandit Ziemia 2800 1950 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Fiery Skeleton2.PNG Fiery Skeleton Ziemia, Hell 3360 3600 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Gigantosaur.PNG Gigantosaur Ziemia, Namek 24000 36900 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Gold Biotsuful2.PNG Gold Biotsuful Vegeta 288000 720000 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Golden Mechanoid2.PNG Golden Mechanoid Ziemia, Vegeta 3200 2880 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Mad Metalic2.PNG Mad Metalic Vegeta 280000 630000 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Mafiozo Boss2.PNG Mafiozo Boss Ziemia 11400 10800 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Pink Saiyan Elite2.PNG Pink Saiyan Elite Vegeta 32000 39000 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Super Saiyan God2.PNG Super Saiyan God Vegeta 1200000 2223000 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Waste Mummy2.PNG Waste Mummy Ziemia 2680 2100 Super Crystal, Scroll of Improve
Grafika:Wild Wolf2.PNG Wild Wolf Ziemia 400 360 Super Crystal, Scroll of Improve

Bossy

Wygląd Nazwa Występowanie EXP Powerlevel Loot
Grafika:Wolf.PNG (BOSS) Wolf Ziemia 600 39300 Scroll of Improve, 1 - 2 Monkey Skin
Grafika:Green_Saibman.PNG (BOSS) Green Saibamen Ziemia 3000 142000 Scroll of Improve, 1 - 3 Monkey Skin
Grafika:Commando.PNG (BOSS) Commando Ziemia 3500 294500 Scroll of Improve, Sign of Karma, Monkey Eye
Grafika:Boss_Namek2.PNG (BOSS) Namek Namek 3700 428000 Scroll of Improve, Sign of Karma, 1 - 2 Monkey Eye
Grafika:Demon2.PNG (BOSS) Demon Hell 6700 948000 Scroll of Improve, Sign of Karma, Saiyan Tail, 1 - 2 Small Diamond
Grafika:Golden Samurai2.PNG (BOSS) Golden Samurai Ziemia 34000 3495000 Scroll of Improve, Sign of Karma, 1 - 2 Saiyan Tail, 1 - 4 Small Diamond
Grafika:Yeti.PNG (BOSS) Yeti Ziemia 104000 7135000 Scroll of Improve, Sign of Karma, Big Bone
Grafika:Ginger2.PNG (BOSS) Ginger Namek 120000 41700000 Scroll of Improve, Sign of Karma, 1 - 2 Drop of Metalic
Grafika:Boss_Biotsuful2.PNG (BOSS) Biotsuful Vegeta 150000 53700000 Scroll of Improve, Sign of Karma, Salamandra Skin
Grafika:Spopovich.PNG (BOSS) Spopovich Imegga 300000 150000000 Scroll of Improve, Sign of Karma, 1 - 2 Salamandra Skin
Grafika:Hatchhyack2.PNG (BOSS) Hatchhyack Vegeta 150000 96300000 Scroll of Improve, Sign of Karma, 1 - 2 Blaze Fire
Grafika:West Kaioshin2.PNG (BOSS) West Kaioshin Heaven 250000 125190000 Scroll of Improve, Sign of Karma
Grafika:Hildegarn.gif (BOSS) Hildegarn Imegga 200000 165000000 Scroll of Improve, Sign of Karma

Eventowe

Wygląd Nazwa EXP Powerlevel Loot
Grafika:Mutated Pumpkin.gif Baby Halloween Monster 50000 465000 czaa uzupełnić
Grafika:Baby Snowman.PNG Baby Snowman 500000 5895000 czaa uzupełnić
Grafika:Mutated Pumpkin.gif Halloween Monster 130000 3850000 czaa uzupełnić
Grafika:Training Machine2.PNG Train Machine 0 8000000 brak
Grafika:Cyborg.PNG Vegeta Defender 0 0 brak
Grafika:Super Saiyan2.PNG Vultur 0 74100000 czaa uzupełnić
Grafika:star1.PNG * 0 8000000 Zamienia się w One-Star Namekian Dragon Ball
Grafika:star2.PNG ** 0 8000000 Zamienia się w Two-Star Namekian Dragon Ball
Grafika:star3.PNG *** 0 8000000 Zamienia się w Three-Star Namekian Dragon Ball
Grafika:star4.PNG **** 0 8000000 Zamienia się w Four-Star Namekian Dragon Ball
Grafika:star555.PNG ***** 0 8000000 Zamienia się w Five-Star Namekian Dragon Ball
Grafika:star66.PNG ****** 0 8000000 Zamienia się w Six-Star Namekian Dragon Ball
Grafika:star77.PNG ******* 0 8000000 Zamienia się w Seven-Star Namekian Dragon Ball
Grafika:Eventador.PNG Eventador 350000000 250000000 Zamienia się w Dragon Ball
Grafika:Gogeta.PNG Gogeta 140000000 62100000 czaa uzupełnić
Grafika:Mutated Pumpkin.gif Halloween Pumpkin 40000000 174100000 czaa uzupełnić
Grafika:I Love You.PNG I Love You 50000000 95000000 czaa uzupełnić
Grafika:Ice Ghost.PNG Ice Ghost 125000000 93000000 czaa uzupełnić
Grafika:Snowy Ripper.PNG Snow Ripper 190000000 125000000 czaa uzupełnić
Grafika:Snowy Triceratops.PNG Snowy Triceratops 5160000 2250000 czaa uzupełnić
Grafika:Snowy Wolf.PNG Snowy Wolf 600000 360000 czaa uzupełnić
Grafika:Guild Wall.PNG Guild Wall 0 1500000 brak

Satan Tournament Monsters

Wygląd Nazwa Powerlevel
Grafika:Super Warrior2.PNG Super Warrior 5000000
Grafika:Super Spellcaster2.PNG Super Spellcaster 7500000
Grafika:Super Goku3.PNG Super Goku 10000000
Grafika:Super Brolly2.PNG Super Brolly 12500000
Grafika:Super Gohan.PNG Super Gohan 15000000
Grafika:Super Trunks.PNG Super Trunks 17500000
Grafika:Super Freezer.PNG Super Freezer 20000000
Grafika:Super Cooler.PNG Super Cooler 22500000
Grafika:Super Human.PNG Super Human 25000000
Grafika:Super Videl.PNG Super Videl 27500000
Grafika:Super Cell.PNG Super Cell 30000000
Grafika:Super Vegeta.PNG Super Vegeta 32500000
Grafika:Super Buu.PNG Super Majin 35000000
Grafika:Super Janemba.PNG Super Janemba 37500000
Grafika:Super Tuffle.PNG Super Tuffle 40000000