Upgrade System

From PrioGames English Wiki
Jump to: navigation, search

Co to jest?

Jest to system, który daje nam możliwość ulepszania zdobytego ekwipunku.

Jak ulepszać przedmioty?

Tabela poniżej zawiera szczegółowe informacje.

Dodatkowo posiadając Scroll of Super Crystal zwiększamy szanse na ulepszenie o 15%!

Jak zdobędę potrzebne scrolle?

Plik:Scroll of Improve.PNG możemy zdobyć z Championów oraz z Bossów.

Natomiast Scroll of Super Crystal możemy stworzyć używając Plik:Scroll of Improve.PNG na Plik:Super Crystal2.PNG.

Poziom Szansa Kara za niepowodzenie Wymagane Przedmioty
+1
98%
brak
Plik:Scroll of Improve.PNG
+2
70%
spadek do 1 poziomu przedmiotu
Plik:Scroll of Improve.PNG, 3x Plik:Wolf Skin.PNG
+3
60%
spadek do 2 poziomu przedmiotu
Plik:Scroll of Improve.PNG, Plik:Skeleton Head.PNG
+4
50%
spadek do 3 poziomu przedmiotu
Plik:Scroll of Improve.PNG, Plik:Ice Stalagmite.PNG
+5
40%
spadek do 4 poziomu przedmiotu
Plik:Scroll of Improve.PNG, 5x Plik:Screw.PNG
+6
25%
spadek do 0 poziomu przedmiotu
Plik:Scroll of Improve.PNG, 5x Plik:Nail.PNG
+7
20%
spadek do 0 poziomu przedmiotu
Plik:Scroll of Improve.PNG, 10x Plik:Small Diamond.PNG
+8
12%
spadek do 0 poziomu przedmiotu
Plik:Scroll of Improve.PNG, Plik:Salamandra Heart.PNG
+9
6%
spadek do 0 poziomu przedmiotu
Plik:Scroll of Improve.PNG, Plik:Super Crystal2.PNG
+10
3%
spadek do 0 poziomu przedmiotu
Plik:Scroll of Improve.PNG, Plik:Brolytalisman.png